Integrity policy advertising agency, har vi för allas skull. Den klargör vilka regler som gäller och ger oss samtidigt möjlighet att kontakta, bibehålla och upprätta goda affärsrelationer.

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats, för att följa gällande lagar och förordningar.

Integrity-policy-advertising-agency

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt eller upprätta nya arbetstillfällen. Dessutom vill vi gärna bibehålla de affärsrelation vi redan har.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du kan när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Vår ”Integrity policy advertising agency” bygger på samtycke.

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter och kan därför när som helst kontakta ansvarig om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med våra angivna direktiv eller direkt felaktigt. Du har då rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Tillbaka till startsida
Våra tjänster
SEO
Mer om GDPR